PRIVAATSUSTINGIMUSED

Kehtivad alates 01.01.2021

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist MTÜ Võru Loomeseltsi veebilehel www.liivaate.ee (edaspidi veebileht).

MTÜ Võru Loomeselts on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

MTÜ Võru Loomeselts kogub veebilehe kaudu järgmisi kasutaja isikuandmeid kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – liitumisel meililistiga, päringu või e-kirja saatmisel;
 • kasutaja nimi, e-posti aadress, kontakttelefon – kodulehel koolitusele registreerumisel/ koolitusel osaledes;
 • veebilehe külastatavuse statistika Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil – veebilehe külastamisel.

KOGUTUD ISIKUANDMETE KASUTAMINE

MTÜ Võru Loomeselts kasutab isikuandmeid:

 • kasutaja eelneval nõusolekul tema e-posti aadressile uudiskirjade saatmiseks uutest koolitustest ja kampaaniatest teavitamiseks jm turundusliku sisuga teadete edastamiseks;
 • kasutaja päringutele vastamiseks;
 • kasutaja poolt kodulehe kaudu tehtud tellimuste täitmiseks, näiteks kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks kasutaja veebilehe külastatavuse statistika abil.

MTÜ Võru Loomeselts võib volitada kasutaja isikuandmeid töötlema teisi isikuid (edaspidi volitatud töötleja), kelle toote või teenuse abil pakub MTÜ Võru Loomeselts kasutajale teenuseid. MTÜ Võru Loomeseltsi ja volitatud töötleja vahel on sõlmitud leping, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed hoidma konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse.

Volitatud töötlejad pakuvad:

 • e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi;
 • veebilehe arendust ja majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

MTÜ Võru Loomeselts võib töödelda kasutaja isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik MTÜ Võru Loomeseltsi ja kasutaja vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni kasutaja poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks.

Kasutajal on õigus:

  ●   taotleda juurdepääsu enda andmetele;

  ●   nõuda isikuandmete parandamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;

  ●   nõuda isikuandmete töötlemise piiramist

  ●   nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus meiliaadressile info@liivaate.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kasutaja taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. MTÜ Võru Loomeseltsil on õigus jätta kasutaja taotlus rahuldamata, kui kasutaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Kui kasutaja kuulub Liiva-ATE meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest uudiskirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

KÜPSISTE KASUTAMINE

Liiva-ATE veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookies). Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Meie veebisaiti kasutama asudes või uudiskirjaga liitudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@liivaate.ee